Zagovor magisterija: Špela Ognjanović, Napovedovanje denarnih prilivov z algoritmom XGBoost

Date of publication: 29. 8. 2022
Department of Mathematics MSc defense
Thursday
1
September
Time:
13:00 - 14:00
Location:
Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Špela OGNJANOVIĆ (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Napovedovanje denarnih prilivov z algoritmom XGBoost«
dne 1. 9. 2022 ob 13.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Jan Grošelj (mentor)
- mag. Tomaž Dular (B2 BI d.o.o., somentor)
- doc. dr. Alen Orbanić (član)