Zagovor magisterija: Maruša Lekše, Konsistentni cikli v ločno tranzitivnih grafih

Date of publication: 6. 9. 2022
Department of Mathematics MSc defense
Monday
12
September
Time:
09:00 - 12:00
Location:
Predavalnica 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Maruša LEKŠE (magistrski študijski program druge stopnje Matematika)
bo opravljala magistrski izpit dne 12. 9. 2022 ob 9.00 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje,
magistrsko delo z naslovom »Konsistentni cikli v ločno tranzitivnih grafih«
pa bo zagovarjala istega dne ob 11.00 v predavalnici 2.03, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Bor Plestenjak (predsednik)
- prof. dr. Primož Potočnik (mentor)
- prof. dr. Sergio Cabello Justo (član)
- prof. dr. Petar Pavešić (član pri mag. izpitu)