Zagovor magisterija: Katarina Gačnik, Konstrukcija optimalnega železniškega tira po terenu

Date of publication: 22. 9. 2022
Department of Mathematics MSc defense
Wednesday
28
September
Time:
09:00 - 10:00
Location:
Predavalnica P.01, Jadranska 21, pritličje.

Katarina GAČNIK (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Konstrukcija optimalnega železniškega tira po terenu«
dne 28. 9. 2022 ob 9.00 v predavalnici P.01, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Mihael Perman (predsednik)
- izr. prof. dr. Gašper Jaklič (UL FGG, mentor)
- izr. prof. dr. Emil Žagar (član)