Zagovor magisterija: Jaka Pelaič, Efektivna teorija difuzije

Date of publication: 3. 10. 2022
Department of Physics MSc defense
Thursday
13
October
Time:
13:00
Location:
Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica KS

Jaka Pelaič, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Matematična fizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Efektivna teorija difuzije" v četrtek, 13. 10. 2022 , ob 13:00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v predavalnici KS.

Komisija: prof. dr. Dean Cvetko (predsednik) * prof. dr. Marko Žnidarič (glavni izpraševalec) * doc. dr. Nejc Košnik * izr. prof. dr. Sašo Grozdanov (mentor)