1322. sredin seminar: Vladimir Batagelj: Projekcije splošnih dvovrstnih omrežij

Date of publication: 3. 10. 2022
Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Wednesday
5
October
Time:
18:00 - 19:45
ID: 869 5394 3473 – Password: 778851
Sreda, 5. oktober 2022, od 18:00 do 19:45, po Zoomu

Vladimir Batagelj: Projekcije splošnih dvovrstnih omrežij

Projekcije posebnih dvovrstnih omrežij (dvojiška in predznačena) sem predstavil na nekaj prejšnjih seminarjih. Na tokratnem seminarju si bomo ogledali splošnejši primer projekcij dvovrstnih omrežij s številskimi utežmi (merjenimi v vsaj razmični lestvici).

Izhajali bomo, kot na prejšnjih seminarjih, iz projekcij, ki temeljijo na množenju omrežij. Da bi razumeli pomen projekcij, bomo na produkt pogledali kot na razčlenitev na zunanje produkte in kot na tabelo skalarnih produktov ter pokazali kako lahko običajne definicije projekcij spremenimo (popravimo), tako da dobljene uteži ustrezneje merijo povezanost vozlišč.


PS. Kdor bi rad kaj povedal na naslednjih seminarjih, naj mi sporoči naslov teme in doda kratek povzetek.

Vladimir Batagelj