Zagovor magisterija: Bernadeth Amano Luzares, Thermal hydraulic design of irradiation facility based on O-16 (n,p) N-16 activation in TRIGA reactor

Date of publication: 17. 10. 2022
Department of Physics MSc defense
Friday
28
October
Time:
08:00
Location:
Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, predavalnica KS
ID: 916 2212 2482 – Password: 886805

Bernadeth Amano Luzares, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Jedrska tehnika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom ''Thermal hydraulic design of irradiation facility based on O-16 (n,p) N-16 activation in TRIGA reactor'' oziroma "Termo-hidravlična zasnova obsevalne zanke z aktivacijo O-16 (n,p) N-16 v TRIGA reaktorju" v petek, 28. 10. 2022 , ob 8:00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, v predavalnici KS.

Komisija: prof. dr. Dean Cvetko (predsednik) * prof. dr. Iztok Tiselj (glavni izpraševalec) * doc. dr. Miha Mihovilovič * doc. dr. Boštjan Končar (mentor) * DSc. Heikki Suikkanen (somentor)