Emil Žagar: Interpolacija G1 podatkov s PH kubičnimi dvoloki predpisane ločne dolžine

Date of publication: 1. 11. 2022
Numerical analysis seminar
Wednesday
2
November
Time:
10:15 - 11:00
Location:
3.06, Jadranska 21

Ogledali si bomo problem ravninske interpolacije dveh točk, dveh smeri tangent in ločne dolžine. Zaradi slednje bomo uporabili kubične dvoloke s pitagorejskim hodografom (PH dvoloki). Izpeljali bomo sistem nelinearnih enačb in opisali analizo rešljivosti in izbiro ustrezne rešitve. Numerično bomo potrdili red aproksimacije in zaključili z nekaj numeričnimi primeri.