1328. sredin seminar: Vladimir Batagelj: 60 let računalnika Zuse Z23 in začetki računalništva v Sloveniji

Date of publication: 15. 11. 2022
Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Wednesday
16
November
Time:
18:00 - 19:45
ID: 869 5394 3473 – Password: 778851
Sreda, 16. november 2022, od 18:00 do 19:45, po Zoomu
1328. sredin seminar: Vladimir Batagelj: 60 let računalnika Zuse Z23 in začetki računalništva v Sloveniji
del pomnilnika računalnika Zuse Z23

Vladimir Batagelj: 60 let računalnika Zuse Z23 in začetki računalništva v Sloveniji

Na seminarju bom v nekoliko razširjeni obliki ponovil predavanje, ki sem ga imel pretekli petek na občnem zboru društva DMFA RS v Termah Čatež.


PS. Kdor bi rad kaj povedal na naslednjih seminarjih, naj mi sporoči naslov teme in doda kratek povzetek.