Jernej Kozak: O geometrijski polinomski interpolaciji v ravnini

Date of publication: 26. 11. 2022
Numerical analysis seminar
Wednesday
30
November
Time:
10:15 - 11:00
Location:
soba 3.06 na Jadranski 21

V seminarju bomo govorili o geometrijski polinomski interpolaciji danih točk v ravnini. Predstavili bomo preproste geometrijske zadostne pogoje, ki zagotavljajo obstoj interpolanta v splošnem. Ti predpostavljajo, da so podatki konveksni v določenem diskretnem smislu. Ker geometrijska interpolacija temelji le na danih podatkih, jo lahko razumemo kot parametrični ekvivalent polinomske interpolacije v funkcijskem primeru. Dobljeni rezultat v ravninskem primeru potrjuje Höllig-Kochovo domnevo o obstoju in redu aproksimacije za parametrične polinomske krivulje poljubne stopnje, objavljeno kar nekaj časa nazaj.