Skip to main content

Zagovor magisterija: Jan Pristovnik, Predicting Bitcoin’s volatility oz. Napovedovanje volatilnosti Bitcoina

Date of publication: 20. 12. 2022
Department of Mathematics MSc defense
Thursday
22
December
Time:
12:15 - 13:15
Location:
Predavalnica 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Jan PRISTOVNIK (magistrski študijski program druge stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Predicting Bitcoin’s volatility« oz. »Napovedovanje volatilnosti Bitcoina« dne 22. 12. 2022 ob 12.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Mihael Perman (predsednik)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor)
- prof. dr. Bojan Basrak (Univerza v Zagrebu, PMF, somentor)
- doc. dr. Martin Raič (član)