Zagovor magisterija: Nejc Ševerkar, Dokazi brez razkritja znanja in njihova uporaba v decentraliziranih sistemih

Date of publication: 9. 1. 2023
Department of Mathematics MSc defense
Tuesday
17
January
Time:
11:00
Location:
Predavalnica 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje

Nejc ŠEVERKAR (magistrski študijski program druge stopnje Matematika) bo opravljal magistrski izpit
dne 17. 1. 2023 ob 9.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje,
magistrsko delo z naslovom »Dokazi brez razkritja znanja in njihova uporaba v decentraliziranih sistemih« pa bo zagovarjal
dne 17. 1. 2023 ob 11.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
  • doc. dr. Klemen Šivic (predsednik)
  • doc. dr. Tilen Marc (mentor)
  • asist. dr. Janoš Vidali (član)
  • doc. dr. George Mejak (član pri mag. izpitu)