Računalniška delavnica: Gabrijela Hladnik, Pri meni dela…

Date of publication: 9. 1. 2023
News for all students
Thursday
12
January
Time:
17:00
Location:
P.02 in prek Zooma.

Testiranje je pomemben del razvoja programske opreme. Ker je možnih testnih scenarijev vedno neskončno, časa pa premalo, z dobrim načrtovanjem dobimo najboljši izkoristek.

Pogledali si bomo tipe testiranja ter različne metode in orodja za izvajanje testov, vse skupaj pa bomo uporabili na primeru Projekta Tomo. Izdelali bomo t.i. mind map projekta, s pomočjo interaktivnih tehnik določili kritična področja ter glede na razvojni cikel izbrali primerne načine in pogostosti testiranja.

Cilj delavnice je, da bodo udeleženci naučene pristope lahko uporabili pri načrtovanju testiranja poljubnih projektov.

PRIJAVE in več informacij o računalniških delavnicah lahko najdete na spletni učilnici.