Zagovor magisterija: NIna Štrovs, Morikavov problem

Date of publication: 12. 1. 2023
Department of Mathematics MSc defense
Monday
16
January
Time:
14:00
Location:
Kuščarjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje

Nina Štrovs (enoviti magistrski študijski program druge stopnje Pedagoška matematika) bo opravljala
magistrski izpit dne 16. 1. 2023 ob 12.00 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje,
magistrsko delo z naslovom »Morikavov problem« pa bo zagovarjala
dne 16. 1. 2023 ob 14.00 v predavalnici Kuščarjev seminar, Jadranska 19, 4. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Miran Černe (predsednik)
- doc. dr. Klemen Šivic (mentor)
- prof. dr. Primož Moravec (član)
- izr. prof. dr. Sašo Strle (član pri mag. izpitu)