Sara Kališnik: Uvod v uporabno topologijo

Date of publication: 14. 3. 2021
Mathematics colloquium
Friday
19
March
Time:
17:15 - 18:00
Location:
Zoom
ID: 971 3084 2760 – Password: 411867
Na kolokviju bom širši javnosti predstavila svoje raziskovalno področje - uporabno topologijo. Spoznali se bomo z dvema metodama za obdelavo podatkov - vztrajno homologijo in `mapper'-jem. Pogledali bomo tudi, kaj so te metode razkrile ob analizi podatkovnih baz fotografij in mnogih drugih.

Vljudno vabljeni!

Primož Moravec

Attachments