Dejan Govc: Ploskve v kockah, 2. del

Date of publication: 11. 4. 2023
Geometric topology seminar
Wednesday
19
April
Time:
10:15 - 11:45
Location:
Online
ID: 927 2980 9880
Triangulacije ploskev so natanko podkompleksi n-simpleksa, ki so homeomorfni ploskvam. Že dolgo je znano, katere ploskve je mogoče dobiti pri danem n. Na seminarju bom govoril o analognem vprašanju za podkomplekse n-kocke.

Vljudno vabljeni! B. Gabrovšek in D. Repovš