Članek Miha Ravnika in Slobodana Žumra na naslovnici revije Soft Matter

Date of publication: 19. 1. 2009
In focus
Koloidi v nematiku, prepleteni s topološkimi defekti
Trenutno zelo vroče področje ljubljanske fizike in fizike mehkih snovi nasploh je obnašanje koloidnih delcev v kompleksnih tekočinah. V reviji Soft Matter je bil objavljen članek Nematic colloids entangled by topological defects avtorjev Miha Ravnika in Slobodana Žumra, na katerega opozarja že naslovnica revije.
Več ...