Prejemnik Abelove nagrade za leto 2009 je Mikhail Leonidovich Gromov

Date of publication: 6. 4. 2009
In focus

Norveška Akademija znanosti in umetnosti je 26. marca 2009 objavila, da je prejemnik Abelove nagrade za 2009 rusko-francoski matematik Mikhail Leonidovich Gromov. Nagrado prejme za revolucionarne prispevke geometriji.

Abelova nagrada je priznanje za izjemno globoke in vplivne dosežke v matematiki. Norveška akademija jo podeljuje od leta 2003 dalje. Več o nagradi preberite na http://www.abelprisen.no/en/.

Med pomembne prispevke Mikhaila Gromova na področju kompleksne geometrije sodi njegovo delo [1], v katerem je postavil temelje sodobni teoriji Oka-Grauert-Gromova o obstoju in homotopski klasifikaciji holomorfnih preslikav Steinovih mnogoterosti v kompleksne mnogoterosti.

Najpomembnejši rezultati so bili v članku Gromova le orisani, overjeni in podrobno dokazani pa so bili šele dobrih deset kasneje v doktorski disertaciji Jasne Prezelj (FMF UL, 2000) in objavljeni v člankih [2,3,4]. Pri najpomembnejšem od teh člankov, [4], ki vsebuje dokaz glavnega izreka teorije Gromova, je prispevek Jasne Prezelj odločilnega pomena in tvori jedro njene disertacije. Prezljeva ima trenutno v objavi še en članek o tej problematiki [5]. Dela [2,3,4] so tvorila osnovo za članek Franca Forstneriča [6].

Reference

[1] Gromov, Mikhail. Oka's principle for holomorphic sections of elliptic bundles. J. Amer. Math. Soc. 2 (1989), no. 4, 851-897.

[2] Forstnerič, Franc; Prezelj, Jasna. Oka's principle for holomorphic fiber bundles with sprays. Math. Ann. 317 (2000), no. 1, 117--154.

[3] Forstnerič, Franc; Prezelj, Jasna. Extending holomorphic sections from complex subvarieties. Math. Z. 236 (2001), no. 1, 43--68.

[4] Forstnerič, Franc; Prezelj, Jasna. Oka's principle for holomorphic submersions with sprays. Math. Ann. 322 (2002), no. 4, 633--666.

[5] Prezelj, Jasna. A relative Oka-Grauert principle for holomorphic submersions over 1-convex spaces, v objavi v Trans. Amer. Math. Soc.

[6] Forstnerič, Franc. Runge approximation on convex sets implies the Oka property. Annals of Math. 163 (2006) 689-707.