Članek naših sodelavcev na naslovnici revije Nature Photonics

Date of publication: 14. 10. 2009
In focus
Tekočekristalni optični mikroresonatorji, ki jih lahko električno uglašujemo

V prestižni reviji Nature Photonics je izšel članek Electrically tunable liquid crystal optical
microresonators
, avtorjev Matjaža Humarja, Miha Ravnika, Staneta Pajka in Igorja Muševiča s Fakultete za matematiko in fiziko UL in Instituta "Jožef Stefan" (Nature Photonics 3, 595 - 600 (2009)). Članek si je prislužil tudi mesto na tokratni naslovnici revije. V njem avtorji eksperimentalno in teoretično pokažejo, kako s spreminjanjem direktorske strukture v kroglasti kapljici nematskega tekočega kristala, dispergiranega v polimerni matriki, spreminjamo resonančne frekvence takega optičnega mikroresonatorja. Pri tem dosežemo za dva velikostna reda širše intervale uglaševanja od tistih, ki jih običajno dosegamo pri trdnosnovnih mikroresonatorjih.
Več ...