Predlog enotne teorije spina in nabojev

Date of publication: 26. 11. 2009
In focus
Gregor Bregar in Norma S. Mankoč Borštnik predlagata odgovor na vprašanje temne snovi

V reviji Phys. Rev. D je izšel članek Does dark matter consist of baryons of new stable family quarks? Gregorja Bregarja in Norme S. Mankoč Borštnik. Avtorica med drugim pojasnjuje: "Moj predlog enotne teorije spina in nabojev edini v literaturi ponuja mehanizem za nastanek družin. Vsi drugi predlogi število družin bodisi direktno predpostavijo, podobno kot to stori standardni model elektrošibke in barvne interakcije, bodisi je predpostavka skrita v izbiri ustrezne grupe. Predlog enotne teorije spina in nabojev ponudi posledično tudi mehanizem za nastanek Yukawinih sklopitev, ki določajo lastnosti kvarkov in leptonov: to je njihove mase in tako imenovane mešalne matrike. Predlog napoveduje poleg treh izmerjenih še četrto družino, ki jo Yukawine sklopitve povezujejo s tremi poznanimi družinami in jo bodo morda opazili na LHC. Napoveduje pa tudi peto družino z masami nad TeV/c2, ki je Yukawine sklopitve ne povezujejo s prvimi štirimi in je tedaj stabilna ter ponuja odgovor na vprašanje: Iz česa je temna snov? ..."
Več ...