Tridimenzionalni koloidni kristali v tekočekristalnih modrih fazah

Date of publication: 4. 3. 2011
In focus
M. Ravnik in S. Žumer s skupino iz Oxforda v PNAS

Učinkovito in robustno sestavljanje tridimenzionalnih optičnih struktur je ena od vročih tem v fiziki kompleksnih materialov. V pravkar objavljenem članku Three-dimensional colloidal crystals in liquid crystalline blue phases v reviji  PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences  USA) so Miha Ravnik, Gareth P. Alexander, Julia M. Yeomans in Slobodan Žumer (FMF UL, University of Oxford, University of Pennsylvania in Institut "Jožef Stefan") pokazali, da je takšna gradnja kristalnih 3D optičnih struktur možna v koloidnih disperzijah kompleksnih modrih faz kiralnega tekočega kristala. Spoznanje, da lahko tekočina intrinzično ustvarja periodično tridimenzionalno mrežo za lovljenje in urejanje delcev, odpira novo in neraziskano pot k izdelavi kompleksnih materialov z uporabo v optiki in fotoniki.
Več ...