Prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek: Pravi holomorfni diski

Date of publication: 10. 4. 2011
Mathematics colloquium
Četrtek, 14. 4. 2011, ob 16:15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21.
Barbara Drinovec Drnovšek
 
Univerza v Ljubljani, FMF
 
14. april 2011

Slika prave holomorfne preslikave iz enotskega diska v kompleksno mnogoterost X je enorazsežna kompleksna analitična množica. Konstrukcija take preslikave ni preprosta niti v primeru, če je X evklidski prostor.
Predstavila bom osnovne ideje pri konstrukciji takih preslikav.