Boštjan Kuzman (Pef UL, Slovenija): Elementarno abelski krovni grafi II

Date of publication: 26. 10. 2009
Seminar for group theory and combinatorics
Četrtek, 29. 10. 2009, od 17h do 19h, učilnica 016, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Povzetek: Predstavljene bodo osnove teorije krovnih grafov in kriterij za dvig grupe avtomorfizmov baznega grafa vzdolž elementarno-abelske krovne projekcije.