Vozlanje nematikov

Date of publication: 6. 7. 2011
In focus
Objava U. Tkalca, M. Ravnika, S. Čoparja, S. Žumra in I. Muševiča v reviji Science

Revija Science je v petek, 1. julija 2011, objavila članek Reconfigurable Knots and Links in Chiral Nematic Colloids slovenskih avtorjev Uroša Tkalca, Miha Ravnika, Simona Čoparja, Slobodana Žumra in Igorja Muševiča, sodelavcev Instituta "Jožef Stefan" in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V članku avtorji poročajo o vozlih in spletih, ki so jih opazili in teorijsko pojasnili v koloidni mešanici tekočih kristalov in mikroskopsko majhnih steklenih kroglic. Objavljeno delo o vozlih in spletih v tekočekristalnih koloidih ni zgolj ena od redkih praktičnih upodobitev topološke teorije v fiziki, temveč ima tudi potencialni praktični pomen. Avtorji si namreč obetajo, da bodo vozle in splete v tekočih kristalih dejansko uporabili za vezavo in izdelavo fotonske snovi za uravnavanje toka svetlobnih informacij po optičnih mikrovezjih iz tekočih kristalov. Objavi članka je v isti številki posvečen tudi poseben komentar profesorja Randalla Kamiena, vodilnega teoretika s področja topologije mehke snovi iz Univerze v Pennsylvaniji v ZDA. To priča o odmevnosti raziskav slovenskih znanstvenikov že ob sami objavi.
Več ...