Doc. dr. Marko Slapar: Realne mnogoterosti v kompleksnih mnogoterostih

Date of publication: 19. 12. 2011
Mathematics colloquium
Četrtek, 22. 12. 2011, ob 16h v predavalnici 3.04 na Jadranski 21.
Marko Slapar
 
Univerza v Ljubljani

V predavanju bom obravnaval strukturo CR singularnih točk realnih mnogoterosti vloženih v kompleksnih mnogoterostih. Poudarek bo na realnih ploskvah vloženih v kompleksnih ploskvah, kjer je teorija precej razdelana in kjer se lepo vidi povezava med CR geometrijo in topologijo.