Primož Moravec: Schurovi multiplikatorji grup

Date of publication: 12. 2. 2009
Mathematics colloquium
Četrtek, 19. 2. 2009, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21.
Schurov multiplikator je pomembna invarianta grup, ki ima številne uporabe v več vejah matematike. Pojem izvira iz Schurove klasifikacije projektivnih upodobitev grup, poleg tega pa ima tesno zvezo s teorijo centralnih razširitev grup, homološko teorijo in algebraično K-teorijo. V predavanju bomo predstavili osnove teorije Schurovih multiplikatorjev, nato pa se bomo osredotočili na nekatere nove pristope k reševanju odprtih problemov te teorije. Obravnavali bomo vprašanje ocen moči, eksponenta in ranga Schurovega multiplikatorja dane končne p-grupe ter posledice za homologijo pro-p grup. Opisali bomo zvezo s skrčenim Burnsideovim problemom in si ogledali algoritem za računanje Schurovih multiplikatorjev (ne nujno končnih) policikličnih grup.

Doc. dr. Primož Moravec

Univerza v Ljubljani, FMF 

Matematični kolokviji