Jasna Prezelj: Oka-Grauertov princip

Date of publication: 3. 1. 2008
Mathematics colloquium
Četrtek, 10. 1. 2008, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21.

V predavanju bomo predstavili Oka-Grauertov (oz. homotopski) princip za Steinove mnogoterosti.

Grobo rečeno, gre za načelo, da ima holomorfni problem na Steinovih mnogoterostih, ki ga lahko kohomološko predstavimo, le topološke obstrukcije. V nadaljevanju nas bomo zanimale tudi razne posplošitve Oka-Grauertovega principa.