Doc. dr. Matjaž Konvalinka: Obtežena formula o kljukah

Date of publication: 15. 10. 2010
Mathematics colloquium
Četrtek, 21. 10. 2010, ob 18.15 v predavalnici 2.02 na Jadranski 21.

Matjaž Konvalinka

Univerza v Ljubljani, FMF

Slavna formula o kljukah je preprosta posledica razvejitvenega pravila za dolžine kljuk. Najslavnejši dokaz formule o kljukah Greena, Nijenhuisa in Wilfa uporablja verjetnostne metode in ni popolnoma kombinatoricen. Preprost bijektiven dokaz, ki bi dokazal formulo, je bil dolgo odprt problem. V svojem govoru bom predstavil elegantno bijekcijo (skupno delo s Ciocanom in Pakom), ki dokazuje mocnejšo, obteženo inacico razvejitvenega pravila. Variante bijekcije dokažejo še sedem drugih zanimivih formul, ki jih bom verjetno omenil samo na kratko.

http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki/Matemati%C4%8Dni_kolokviji