Jože Malešič: Geometrijske konstrukcije z dvema šablonama, s pravokotno in s tako, ki ima dva vzporedna roba

Date of publication: 22. 11. 2020
Seminar for history of mathematical sciences
Četrtek, 26. 11. 2020, 20.00-21.00, spletni seminar
Povzetek. Najprej bomo s šablono, ki ima dva vzporedna roba,
konstruirali simetrale, pravokotnice, vzporednice,
enakostranične trikotnike, pravilne petkotnike, ....
Nato si bomo ogledali konstrukcije s pravokotno
šablono pri naslednjem pravilu igre: za krožnico,
ki ima dan premer, lahko s katetama, prislonjenima
ob krajišči premera, iščemo točke krožnice.
Na koncu bomo dokazali, da so s tema dvema šablonama
rešljive vse konstrukcijske naloge, ki so rešljive
z ravnilom in šestilom.

Prijavite se ob 20.00 prek Zooma na


Meeting ID: 301 523 6109
Password: 013578