Skirmioni v tanki plasti kiralnega tekočega kristala

Date of publication: 3. 9. 2017
In focus
Članek o prvem optičnem opažanju nastanka polovičnih skirmionov v Nature Physics
Revija Nature Physics je 28. avgusta 2017 objavila članek Spontaneous formation and dynamics of half-skyrmions in a chiral liquid-crystal film, ki so ga napisali Andriy Nych, Jun-ichi Fukuda, Ulyana Ognysta, Slobodan Žumer in Igor Muševič. Raziskava je plod dolgoletnega sodelovanja, ki je temeljilo na številnih delovnih obiskih kolegov iz Ukrajine (A. Nych in U. Ognysta, Institute of Physics, Kijev) in Japonske (J. Fukuda, Kyushu University) v laboratoriju I. Muševiča in skupini S. Žumra (Institut Jožef Stefan in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani). Z optičnim mikroskopom so raziskovali zelo tanke plasti vijačnega tekočega kristala in opazili vrtinčaste strukture, imenovane skirmioni, ki nastajajo spontano in se pri določeni temperaturi spontano združujejo v izjemno dinamično dvodimenzionalno kristalno strukturo. Z numeričnim modeliranjem so potrdili, da je v tekočem kristalu spontano nastala skirmionska mreža, ki je bila že pred leti napovedana s simulacijami in je bila do sedaj opažena le v tankih plasteh kiralnih magnetov. Vrtinčasta struktura posameznega skirmiona je posebno topološko stanje, ki ga spremljata dva točkasta defekta in s tem nevtralizirata skirmionski topološki naboj. Delo nudi neposreden vpogled v naravo topolološke snovi, ki je trenutno v žarišču sodobne fizike snovi.