Članek prof. Konvalinke v reviji PNAS

Date of publication: 10. 9. 2020
In focus
The mysterious story of square ice, piles of cubes, and bijections
V reviji PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) je izšel članek "The mysterious story of square ice, piles of cubes, and bijections" avtorjev Ilse Fischer z Univerze na Dunaju in Matjaža Konvalinke s Fakultete za matematiko in fiziko. Članek je oris postopka, po katerem sta prišla do prvega bijektivnega dokaza dejstva, da je število matrik z alternirajočim predznakom velikosti n x n enako številu padajočih ravninskih razčlenitev s členi, manjšimi ali enakimi n. Problem je bil odprt približno 35 let.

Povezava do članka: https://doi.org/10.1073/pnas.2005525117