Oka mnogoterost - prispevek prof. dr. Forstneriča v MSC

Date of publication: 15. 1. 2020
In focus
Edicija MSC 2020 uvaja novo področje 32Q56 Oka principle and Oka manifolds
Edicija MSC 2020 (Mathematics Subject Classification, MathSciNet+Zentralblatt) je uvedla novo področje 32Q56 Oka principle and Oka manifolds.

Pojem Oka mnogoterosti je uvedel v literaturo prof. dr. Franc Forstnerič leta 2009 v svojem članku z naslovom Oka manifolds, celovito pa jih je obravnaval v svoji knjigi Stein Manifolds and Holomorphic Mappings v zbirki Ergebnisse vol. 56, Springer-Verlag, 2011 in 2017. Članek za popularizacijo tega termina iz istega obdobja je tudi ta v Notices AMS.

Prejšnji tovrsten prispevek matematikov iz Slovenije v MSC je bil pojem "Functional Identities" s področja algebre, ki je bil uveden v ediciji MSC 2000 predvsem na podlagi del prof. dr. Mateja Brešarja.