1295. sredin seminar: Marjan Cugmas: Kvantitativna analiza najtežjih vprašanj v spletni svetovalnici To sem jaz

Date of publication: 1. 3. 2021
Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Seminar bo 3. marca ob 18:00 po Zoom-u: ------------------------------ Topic: Sredin seminar Time: Mar 3, 2021 06:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95760909821?pwd=TWI5WmRRU2Z2aGh5U0dlMXBOMTJkUT09 Meeting ID: 957 6090 9821 Passcode: 627456

POPRAVEK: V prvi najavi je bil pripet napačen povzetek. Tu je pravi:

Na svetovni dan zdravja, 7. aprila 2001, so na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje (danes Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje) začeli z izvajanjem preventivnega programa To sem jaz (TSJ), ki je namenjen mladostnikom. V okviru tega koordinirajo preventivni program mladinske spletne svetovalnice (www.tosemjaz.net), od leta 2012 pa tudi sprotno kodirajo vsako prispelo vprašanje. Vprašanja razvrstijo na podlagi šifranta, glede na tipologijo težav. Določijo tudi spol in starost uporabnika. Na tak način so do leta 2020 kodirali že skoraj 17 tisoč vprašanj.

V letu 2019 so razvili on-line orodje TSJ Dashboard za sprotno analizo vsebin v spletni svetovalnici ter za pregled obiskanosti spletne svetovalnice. V prvem delu tokratnega Sredinega seminarja bomo, z uporabo TSJ Dashboard, preverili, kako se z leti spreminja število vprašanj v spletni svetovalnici, kdo so pisci vprašanj (glede na spol in starost), ob katerih urah pošiljajo vprašanja v spletno svetovalnico, pa tudi, katere teme vprašanj se najpogosteje pojavljajo in kako dolga (v smislu dolžine znakov) so vprašanja različnih tem.

V spletni svetovalnici se pojavljajo tudi tako imenovana najtežja vprašanja. To so vprašanja, ki so povezana s samomorilnostjo, depresijo, medvrstniškim nasiljem, samopoškodbami in drugimi stiskami, o katerih mladostniki sporočajo v kriznih situacijah. V spletni svetovalnici je bilo v letih med 2012 in 2017 približno 9 % tovrstnih vprašanj. V drugem delo Sredinega seminarja bodo predstavljeni rezultati analize primerjave vprašanj, ki so opredeljena kot najtežja, ter ostalih vprašanj. V primerjavi se osredotočamo na pojavnost ter dolžino posameznih vrst vprašanj, glede na spol in starost, čas do odgovora, pa tudi na sopojavljanje različnih tem najtežjih vprašanj.