Ionsko nabiti topološki defekti v nematskih tekočinah

Date of publication: 17. 3. 2021
In focus
Objava v PRX Skupine za fiziko mehkih in delno urejenih snovi

J. C. Everts in M. Ravnik z UL FMF in IJS sta pokazala, da lahko topološki defekti v nematskih elektrolitih delujejo kot območja za lokalno ločevanje električnega naboja, pri čemer se tvorijo električno nabita defektna jedra in v izbranih geometrijah tudi t.i. električni več-sloji, kar je posplošitev električnih dvojnih slojev v izotropnih elektrolitih. Posebej pokažeta, da se ioni zelo učinkovito sklapljajo z defektnimi jedri preko mehanizma ionske topnosti, z okoliškim orientacijskim ureditvenim poljem pa preko mehanizma fleksoelektričnosti. J. C. Everts je delal na FMF kot Marie Curie štipendist. Delo je bilo pravkar objavljeno v reviji Physical Review X in je skupaj s povezanima nedavnima objavama v Physical Review Letters (2020) in Science Advances (2021) prispevek k razumevanju elektrostatskih mehanizmov v kompleksnih mehkih snovi.

Ionsko nabiti topološki defekti v nematskih tekočinah