Zagovor magisterija: Petra Ivana Reberc, Računanje ukrivljenosti na prostorskih triangulacijah

Date of publication: 11. 6. 2021
Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: ponedeljek, 12. 7. 2021, ob 11.30, v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje. Zagovor magistrskega dela: torek, 13. 7. 2021, ob 9.00 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

Petra Ivana REBERC, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika,
bo opravljala magistrski izpit v ponedeljek, 12. 7. 2021, ob 11.30, v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje,
magistrsko delo z naslovom »Računanje ukrivljenosti na prostorskih triangulacijah« pa bo zagovarjala
v torek, 13. 7. 2021, ob 9.00 v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

Glede na trenutne smernice in priporočila NIJZ so na zagovoru prisotni
kandidatka, komisija in največ osem gostov.

K o m i s i j a :
• izr. prof. dr. David Dolžan,
• prof. dr. Roman Drnovšek,
• prof. dr. Marjetka Knez (mentorica) – vabljena na zagovor,
• izr. prof. dr. Emil Žagar.