Banka Intesa Sanpaolo

Date of publication: 11. 6. 2021
Job board
Sodelavec na področju validacije sistemov upravljanja tveganj (redna zaposlitev, rok za prijavo 20. junij 2021)

Za zasedbo delovnega mesta pričakujemo:

 • univerzitetno izobrazbo nepedagoške naravoslovne (matematika, statistika ...) ali ekonomske smeri (kvantitativne finance, aktuarstvo ...)
 • poznavanje SQL programskega jezika
 • poznavanje orodja SAS Enterprise Guide in/ali programov R oz. RStudio je prednost
 • zelo dobro rokovanje z MS Office
 • odlično znanje angleškega jezika
 • poznavanje slovenske in evropske regulative na področju bančništva je prednost
 • dobre komunikacijske veščine
 • odlično organizacija dela
 • veselje do dela s podatkovnimi bazami ter izvajanjem statističnih analiz

Naloge bodo predvsem:

 • priprava analiz portfelja, vključno s preverjanjem pravilnosti podatkov
 • izvedba analiz in priprava dokumentacije iz področja dela za organe banke, obvladujočo banko in regulatorja
 • izvedba validacije skladno s definiranimi pravili
 • ocenjevanje ustreznost, primernost in skladnost notranjih sistemov upravljanja tveganj, uporabe metodologij in redno preverja skladnost procesov z internimi predpisi in zakonskimi zahtevami
 • prepoznavanje, predlogi in spremljanje izvajanja izboljšav / korektivnih ukrepov, opredeljenih v postopku validacije

Nudimo:

 • delo v okolju, ki spodbuja inovativnost, sodelovanje, samoiniciativnost in podpira znanje ter deluje v skladu z našimi vrednotami,
 • fleksibilen delovni čas, za lažje prilagajanje med delom in zasebnim življenjem,
 • odlične delovne pogoje,
 • enakopravnost zaposlitve glede na spol, starost, raso, spolno usmerjenost ali druge dejavnike.

Prijave spremljamo na naslovu kadri@intesasanpaolobank.si do 20. 6. 2021.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.