Institut Jožef Stefan, Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko

Date of publication: 14. 7. 2021
Job board
Mladi raziskovalec - redna zaposlitev (rok za prijavo 5. avgust 2021)

Na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Inštitutu Jožef Stefan bomo jeseni 2021 zaposlili mladega raziskovalca (m/ž). Zaposlitev je za dobo vsaj štirih let.

Kandidat za mladega raziskovalca mora pred 14. 9. 2021 pridobiti magisterij z enega od tehniških področij (npr. elektrotehnika, računalništvo, mehatronika, strojništvo, matematika ali fizika) in izpolnjevati pogoje za vpis na doktorski študij Univerze v Ljubljani ali MPŠ IJS.

Mladi raziskovalec bo raziskoval najnovejše pristope robotskega učenja in humanoidne robotike. Več informacij o raziskovalnih temah je na spletnih straneh odseka na http://abr.ijs.si in http://www-hcr.ijs.si/.

Motivirane, vedoželjne kandidate vabimo, da se za več informacij obrnejo na tajništvo Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (e1-tajnistvo@ijs.si) oz. neposredno na dr. Andreja Gamsa (andrej.gams@ijs.si).

Uradni razpis in pogoji so objavljeni tu.

Rok za prijavo na razpis je do 5. 8. 2021. Če mesto ne bo zapolnjeno, se rok podaljša do zapolnitve oz. največ do 24. 8. 2021.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.