Institut Jožef Stefan, Odsek za tehnologije znanja

Date of publication: 22. 7. 2021
Job board
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 5. avgust 2021)

Na Odseku za tehnologije znanja na Institutu Jožef Stefan bomo jeseni 2021 zaposlili mladega raziskovalca (m/ž). Zaposlitev je za dobo vsaj štirih let. Kandidat za mladega raziskovalca mora pred 14. 9. 2021 pridobiti magisterij z enega od področij matematike in fizike oz. naravoslovnih ali tehničnih znanosti, elektrotehnike ali računalništva. Izpolnjevati mora pogoje za vpis na doktorski študij Univerze v Ljubljani ali Mednarodne podiplomske šole Jožef Stefan. Razpis z vsemi pogoji najdete tu.

Mladi raziskovalec bo raziskoval najnovejše pristope umetne inteligence. Možen je fokus na razvoj metod strojnega učenja. Možno je tudi interdisciplinarno delo na presečišču strojnega učenja in različnih področjih njegove uporabe (npr. kvantnih tehnologij, materialov, nuklearne fizike, medicine in znanosti o življenju, daljinskega zaznavanja in znanosti o okolju).

Od kandidatov pričakujemo dobro znanje računalništva in programiranja, visoko motiviranost za raziskovalno delo in dobre delovne navade. Za več informacij se lahko kandidati obrnejo neposredno na prof. dr. Saša Džeroskega (Saso.Dzeroski@ijs.si). Mladi raziskovalec se bo usposabljal pod njegovim mentorstvom. Prof. Džeroski je vodja Odseka za tehnologije znanja na IJS. Je eden vodilnih znanstvenikov na področju strojnega učenja v svetovnem merilu in najbolj citirani znanstvenik na področju računalništva v Sloveniji. Pod njegovimi mentorstvom je doktoriralo že 28 študentov, izmed katerih je približno 1/3 zdaj profesorjev na domačih in tujih univerzah, 1/3 pa jih vodi lastna podjetja (med drugim tudi v Silicijevi dolini).


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.