Osnovna šola Ledina, bolnišnični šolski oddelki

Date of publication: 20. 10. 2021
Job board
Profesor matematike/fizike (redna zaposlitev, rok za prijavo 28. oktober 2021)

Osnovna šola Ledina, Komenskega 19, Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto za profesorja matematike in/ali fizike v bolnišničnih šolskih oddelkih na Pediatrični kliniki.

Začetek dela: 8. november 2021.

Delo poteka na Pediatrični kliniki v Ljubljani, urnik dela je gibljiv, vsem učiteljem v bolnišničnih oddelkih pa pripada tudi 7% dodatek urne postavke osnovne plače.

V naš kolektiv smo pripravljeni sprejeti diplomanta, ki še nima opravljenega strokovnega izpita. Delo je zelo pestro in razgibano ter omogoča dragocene izkušnje na začetku pedagoške/poklicne poti.

Vlogo lahko pošljete po e-pošti na naslov: manja.zugman@bolnisnicna-sola.si

Podrobnejše informacije:

Manja Žugman, vodja bolnišničnih šolskih oddelkov OŠ Ledina (manja.zugman@bolnisnicna-sola.si)


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.