Zagovor magisterija: Tjaša Pevec, Triangulacije ploskev

Date of publication: 1. 3. 2022
Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: četrtek, 10. 3. 2022, ob 14.00, v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 11. 3. 2022, ob 13.00 v predavalnici 2.05 na Jadranski 21/II.

Tjaša PEVEC, v š. l. 2019/20 absolventka enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika,
bo opravljala magistrski izpit v četrtek, 10. 3. 2022, ob 14.00, v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III,
magistrsko delo z naslovom »Triangulacije ploskev« pa bo zagovarjala
v petek, 11. 3. 2022, ob 13.00 v predavalnici 2.05 na Jadranski 21/II.

Prosimo, da za gibanje v prostorih FMF upoštevate splošna priporočila –
ob vstopu si razkužite roke ter nosite ustrezno zaščitno masko.

K o m i s i j a :
• prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
• prof. dr. Petar Pavešić (mentor) – vabljen na zagovor,
• prof. dr. Peter Šemrl,
• izr. prof. dr. Aleš Vavpetič.