Pavel Kos in Žiga Kos prejemnika Zlatih znakov Jožefa Stefana za odmevna doktorska dela

Date of publication: 25. 3. 2022
General news

Dva doktoranda naše fakultete Dr. Pavel Kos (mentor T. Prosen) in Dr. Žiga Kos (mentor M. Ravnik) sta prejela Zlati znak Jožefa Stefana za odmevna doktorska dela mladih doktorjev. Zlati znak podeljuje Inštitut »Jožef Stefan« za najodmevnejše doktorate mladih raziskovalcev v Republiki Sloveniji v zadnjih treh letih na področju naravoslovno-matematičnih in tehničnih ved in ved o življenju, ki so s svojimi objavljenimi dosežki oziroma potencialom za prenos znanja v prakso odmevni v strokovni javnosti.

Čestitamo!