Addiko Bank

Date of publication: 6. 5. 2022
Job board
Specialist za področje kontroling tveganj (študentsko delo, rok za prijavo 6.junij 2022)

Vaše naloge bodo obsegale različne aktivnosti s področja kontrolinga tveganj:

 • spremljava, poročanje, merjenje in analiza izpostavljenosti banke obrestnemu tveganju v bančni knjigi, tržnim in likvidnostnim tveganjem,
 • spremljava, poročanje, merjenje in analiza izpostavljenosti banke kreditnemu tveganju
 • priprava poročil za matično družbo, odbore banke, Banko Slovenije ter drugih ustreznih poročil iz naslova zgoraj navedenih vrst tveganj,
 • zagotavljanje kvalitete podatkov in priprava zahtevnejših poizvedb podatkov,
 • sodelovanje pri razvoju, testiranju in implementacij novih oz. sprememb obstoječih poročil,
 • spremljava in kontrola izkoriščenosti različnih vrst limitov na ravni banke in ustrezno opozarjanje v primeru prekoračitev.

Od vas pričakujemo:

 • da ste v zaključnem letniku ali absolvent študija, kjer boste pridobili najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe matematične (ali druge naravoslovne oz. finančne) smeri,
 • dobro razvite analitične sposobnosti,
 • napredna uporaba MS Office (predvsem napredno znanje Excela),
 • poznavanje osnov in izkušnje pri delu z relacijskimi podatkovnimi bazami,
 • poznavanje SQL, R ali katerega drugega programskega jezika,
 • natančnost, odgovornost in zanesljivost,
 • aktivno znanje angleščine.

Prednosti bodo imeli kandidati/kandidatke, ki poznajo osnove relacijskih podatkovnih baz, SQL in R.

Si želite izvedeti več o naši poslovni usmeritvi, delovnem mestu ter strokovni ekipi? Vabimo vas, da prijave pošljete po e-pošti na zala.babic@addiko.com.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.