Osnovna šola Ledina, Ljubljana

Date of publication: 15. 5. 2022
Job board
Učitelj matematike in/ali fizike (redna zaposlitev, rok za prijavo 23. maj 2022)

Osnovna šola Ledina, Komenskega 19, Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto za profesorja matematike in/ali fizike v bolnišničnih šolskih oddelkih.

Začetek dela: 1. september 2022.

Delo poteka na Pediatrični kliniki v Ljubljani, urnik dela je gibljiv, vsem učiteljem v bolnišničnih oddelkih pa pripada tudi 7-% dodatek urne postavke osnovne plače.

Delo v bolnišničnih šolskih oddelkih je zelo pestro in razgibano ter omogoča dragocene izkušnje na začetku pedagoške/poklicne poti.

Več informacij: Manja Žugman, vodja bolnišnične šole OŠ Ledina (manja.zugman@bolnisnicna-sola.si).


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.