Skip to main content

Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za varjenje

Date of publication: 19. 5. 2022
Job board
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 2. junija 2022)

V Laboratoriju za varjenje (LAVAR) na Fakulteti za strojništvo se bo oktobra 2022 pod mentorstvom doc. Dr. Uroša Trdana odprlo mesto mladi raziskovalec (m/ž) za obdobje vsaj štirih let (1.10.2022 – 1.10.2026) z možnostjo podaljšanja. Tematika usposabljanja bo usmerjena na področje naprednih dodajnih tehnologij (3D tiska kovinskih materialov) ter poobdelav (npr. lasersko udarno utrjevanje, ultrazvočno utrjevanje, funkcionalne prevleke, ipd.) za izgradnjo in zagotvljanje funkcionalnosti kompleksnih kovinskih komponent na področju orodjarske, letalske, avtomobilske kot tudi vesoljske industrije. Raziskave bodo usmerjene v možnost hitre izdelave prototipov, materialov s funkcijsko gradientnimi lastnostmi ter personaliziranih izdelkov na področju medicine.

Delo bo potekalo v aplikativno usmerjenem laboratoriju v mladi ekipi in v stimulativnem okolju, v sodelovanju z vrhunskimi mednarodnimi inštitucijami in industrijskimi partnerji, pri čemer bodo raziskave podprte z naprednimi eksperimentalnimi tehnikami karakterizacije (XRD, SEM/EDS, TEM, elektrokemijske analize, idr.). Ob tem bo del raziskav po potrebi, v obliki gostovanj, izveden tudi na partnerskih ustanovah v tujini (Francija, Japonska, ZDA idr.)

Od kandidatke/kandidata se pričakuje:

  • Zanesljivost, samostojnost, organiziranost, ambicioznost, analitične sposobnosti
  • Zaključeno 2. stopnjo smeri strojništva, elektrotehnike, fizike ali metalurgije,
  • komunikativnost, dinamičnost in motiviranost za raziskovalno (timsko) delo
  • sposobnost dela v interdisciplinarnem, mednarodnem okolju,
  • aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno),
  • vozniški izpit.

Zaželene so eksperimentalne izkušnje ter poznavanje naslednjih programskih orodij: MS Office, 3D modelirniki (npr.: SolidWorks), CAM programi (npr.: MasterCam, SprutCam), Matlab in LabView, ROS, Design Expert, programiranja v Pythonu ali drugem okolju, ). Morebitna manjkajoča znanja bo kandidat tudi pridobil v okviru usposabljanja.

Motivirane, vedoželjne kandidate vabimo, da svojo prijavo pošljete po elektronski pošti (uros.trdan@fs.uni-lj.si) s priloženim kratkim CV.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.