Matematični predavanji Marka Kandića in Luke Boca Thalerja

Date of publication: 30. 5. 2022
Mathematics lecture

Na Oddelku za matematiko bomo junija organizirali dve matematični predavanji, kjer bosta predavatelja Marko Kandić in Luka Boc Thaler predstavila svoje matematično delo. Predavanji v dolžini 45 minut bosta potekali v predavalnici P.02 v naslednjih terminih:

  • Marko Kandić v ponedeljek, 13. 6. 2022, ob 14.15,
  • Luka Boc Thaler v sredo, 15. 6. 2022, ob 15.15.

Vsi toplo vabljeni.