Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Petrič, ZX-račun

Date of publication: 4. 8. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V sredo, 17. 8. 2022, ob 9.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Tadej PETRIČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »ZX-račun«
dne 17. 8. 2022 ob 9.30 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Roman Drnovšek (predsednik)
- doc. dr. Matija Pretnar (mentor)
- prof. dr. Andrej Bauer (član)