Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Golob, Algoritem RSK

Date of publication: 4. 8. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 18. 8. 2022, ob 10.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Luka GOLOB (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Algoritem RSK«
dne 18. 8. 2022 ob 10.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- prof. dr. Matjaž Konvalinka (mentor)
- doc. dr. Marko Kandić (član)