Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Sternad, Ethereum, pametne pogodbe in oraklji

Date of publication: 17. 8. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V petek, 19. 8. 2022, ob 12.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Jure STERNAD (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Ethereum, pametne pogodbe in oraklji«
dne 19. 8. 2022 ob 12.00 v predavalnici 3.05, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Alen Orbanić (mentor)
- izr. prof. dr. Arjana Žitnik (članica)