Zagovor dela diplomskega seminarja: Izak Jenko, Eliptične krivulje in kompleksni torusi

Date of publication: 17. 8. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V torek, 30. 8. 2022, ob 10.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Izak JENKO (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Eliptične krivulje in kompleksni torusi«
dne 30. 8. 2022 ob 10.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Roman Drnovšek (predsednik)
- izr. prof. dr. Sašo Strle (mentor)
- prof. dr. Janez Mrčun (član)