POZOR: komunikacija preko univerzitetne elektronske pošte (digitalna identiteta UL-ID)

Date of publication: 25. 8. 2022
News for mathematics students

Spoštovane študentke in študenti!

Univerza v Ljubljani je v zadnjem obdobju izvedla migracijo in poenotenje univerzitetne elektronske pošte zaposlenih in študentov (enolična digitalna identiteta na UL). Po informacijah Univerzitetne službe za informatiko bo univerzitetna elektronska pošta študentov delovala še nekaj let po zaključku ali začasni prekinitvi študija.

Študentska pisarna in izvajalci predmetov smo pogosto za komunikacijo z vami uporabljali vaše zasebne elektronske naslove. Vodstvo Univerze v Ljubljani priporoča, da za komunikacijo s študenti uporabljamo zgolj samo študentske elektronske naslove v sklopu digitalne identitete na UL, ki omogoča lažjo komunikacijo, večjo varnost in zagotavljanje jasne identitete.

V petek, 26. 8. 2022, bo izvedena nadgradnja informacijskega sistema VIS, na podlagi katere bo v VIS-u vaš primarni elektronski naslov univerzitetni (digitalna identiteta UL-ID), ki ga ne boste mogli spreminjati, sekundarni pa bo vaš zasebni elektronski naslov, ki ga boste lahko urejali.

Po izvedeni nadgradnji sistema VIS, torej po 26. 8. 2022, boste račune in obvestila študentske pisarne ter praviloma tudi sporočila učiteljev in asistentov prejemali na univerzitetni elektronski naslov. Prosimo vas, da svojo univerzitetno elektronsko pošto redno spremljate oziroma si uredite ustrezno preusmeritev na elektronski naslov, ki ga redno spremljate.

Če še vedno niste uredili nastavitev univerzitetne elektronske pošte, ki so bile potrebne zaradi spremembe ponudnika Gmail v storitev Exchange Online, to storite čim prej. V nasprotnem primeru novih sporočil ne boste videli. Navodila, kako nastaviti svoje aplikacije, da boste lahko dostopali do svoje univerzitetne elektronske pošte, si oglejte na: https://www.fmf.uni-lj.si/documents/779/Nastavitve_po%C5%A1tnih_odjemalcev_studentje_1.pdf oziroma v angleščini na https://www.fmf.uni-lj.si/documents/780/Nastavitve_po%C5%A1tnih_odjemalcev_studentje__eng.pdf.

Študentska pisarna Oddelka za matematiko