Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Winkler, Uporaba novih tehnologij v podjetjih

Date of publication: 26. 8. 2022
Department of Mathematics BSc thesis defense
V četrtek, 1. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Eva WINKLER (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Uporaba novih tehnologij v podjetjih«
dne 1. 9. 2022 ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- prof. dr. Tjaša Redek (mentorica, UL EF)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)